26.06.2008
W najnowszym magazynie 3dFx nr 4, pojawi³ siê artyku³ m. in. na temat krótkiego filmu animowanego nad którym obecnie pracujê.Tytu³ animacji "The Game".
Zapraszam do lektury.

2008_06_23_nius_3dfx_big.jpg